Scopri le nostre Varietà Kiku - Discover our Kiku Carnation Varieties - Descubre nuestras Variedades Kiku

ROSA / PINK / ROSA

 

FAT KIKU SM

1/2
 

BIANCO / WHITE / BLANCO

BIG KIKU SM

1/2

GIALLO / YELLOW / AMARILLO

 

YELLOW KIKU SM

1/1

©2020 di SANTAMARIA CUTTINGS.

Creato da LABORATORIO MAIO di Olivieri Mauro